Kiểm tra lịch tàu

Vận hành chức năng theo dõi lịch tàu

KIỂM TRA LỊCH TÀU

Lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa tối ưu thông qua tính năng tra cứu lịch tàu online tại WR1 Platform.

  • Lịch tàu Direct & Transit từ Việt Nam tới hơn 2,400 port trên toàn thế giới
  • Lịch tàu LCL
  • Truy cập 24/7
KIỂM TRA LỊCH TÀU

Chọn lịch tàu tốt nhất cho bạn

POL POD ETD ETA Transit time Carrier Vessel/ Voyage Transit/Direct Cargo closing time Doc closing time Stuffing place Action
Hochiminh city, Viet Nam Bankok, thailand 29/08/22 01/09/22 3 days Yangming Oriental bright/2304S Transit via SIN 26/08/22
10:00
26/08/22
00:00
Cát Lái Kho
(02CIRCI)
Select
Hochiminh city, Viet Nam Kobe, japan 30/11/22 09/12/22 9 days Stic Sawasdee incheon/2304s Transit via SIN 28/11/22
10:00
28/11/22
10:00
Cát Lái Kho
(02CIRCI)
Select
Hai phong, Viet Nam Jakarta, indonesia 30/11/22 09/12/22 9 days kmtc kmtc Ulsan/2305s Direct 28/11/22
11:00
28/11/22
00:00
Kho CFS YUSEN HAI PHONG Select
Hochiminh city, Viet Nam Bankok, thailand 02/12/22 04/12/22 3 days kmtc kmtc Ulsan/2305s Transit via HKG 30/11/22
00:00
30/11/22
17:00
Cát Lái Kho
(02CIRCI)
Select