Giải pháp tái sử dụng container rỗng

Reuse empty container - Giải pháp tối ưu chi phí nâng cao lợi nhuận

Đối mặt trước tình trạng thiếu container rỗng nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Đầu năm 2020, WR1 đã ứng dụng mô hình tái sử dụng container rỗng cho hàng vận chuyển đội địa, đồng thời mở rộng áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu bằng cách tái sử dụng container hàng nhập khẩu để sử dụng cho hàng xuất khẩu.

Quy trình tái chế Container rỗng
Lợi ích tái chế Container rỗng

Giải pháp này mang lại lợi ích

  • Tăng hệ số sử dụng vỏ góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu container rỗng
  • Tối ưu vận chuyển hai chiều
  • Cắt giảm chi phí vận chuyển
  • Tăng lợi nhuận

Lợi ích

Tiết kiệm chi phí

Việc tối ưu vận chuyển 2 chiều giúp Doanh nghiệp cắt giảm chi phí lấy trả rỗng tại kho, chi phí nâng hạ và chi các chi phí cầu đường khác trong quá trình vận chuyển.

Tinh gọn - linh hoạt

Cắt giảm giai đoạn trả và lấy container rỗng tại các cảng nhờ đó có thể linh hoạt trong việc thay đổi vị trí nhận/trả nhằm nâng cao hiệu quả.

Tối ưu hóa tài nguyên

Tận dụng tối đa dung tích và khả năng chứa của container cho các lô hàng khác bằng cách đưa các container rỗng có thể trao đổi vào mạng lưới liên minh WR1, giải pháp này cũng giúp liên kết các nhà nhập khẩu với các nhà xuất khẩu có nhu cầu sử dụng.

Giảm phát thải CO2

Cắt giảm quãng đường di chuyển lấy/trả rỗng, giảm số lượng xe lưu thông cũng góp phần giảm phát thải carbon ra môi trường.