TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG HÓA

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG HÓA

  • Cập nhật thông tin phương tiện vận chuyển (tàu/máy bay) bị omit, delay, roll ở bất kỳ cảng/ sân bay nào trong suốt quá trình vận chuyển
  • Cập nhật mọi thông tin về tình trạng/ lộ trình hàng hóa: Hàng đến cảng, rời cảng, đã giao hàng cho consignee…
  • Tất cả hình ảnh hàng hóa và chứng từ liên quan đều được cập nhật đầy đủ theo từng đơn hàng
  • Mọi thông tin chỉnh sửa chứng từ như bill, debit note,… đều được cập nhật nhanh chóng, kịp thời và gửi đến đến các bên liên quan
TRACK NGAY