Milk-Run

Ứng dụng Milk-Run LTL trong ngành logistics

WR1 ứng dụng giải pháp vận chuyển Milk-Run cho hàng hóa vận chuyển đường bộ gồm hàng nhập khẩu và hàng vận chuyển tuyến Bắc – Nam.

Quy trình Milk-Run

Lợi ích

Cắt giảm khí thải
Carbon

Vận chuyển Milk-Run giúp giảm số lượng xe tải chở hàng, tần suất hoạt động của xe giúp giảm đáng kể lượng phát thải carbon ra môi trường, bảo vệ hơi thở cho cộng đồng.

Tối ưu thời gian và
chi phí

Việc kết hợp lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp, từ nhiều điểm giúp doanh nghiệp sử dụng tối đa công suất và hiệu suất xe tải từ đó sẽ giảm chi phí vận chuyển, chi phí giá vốn hàng bán.

Cải thiện kiểm soát
chất lượng

Khi nguyên vật liệu được giao theo đúng lịch trình Milk-Run giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc theo dõi và kiểm soát chất lượng đầu vào, nhờ đó chất lượng sản phẩm được cải thiện và nâng cao.