Tin Tức

3R – HÀNH ĐỘNG NHỎ Ý NGHĨA LỚN

Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, lối sống chia sẻ và tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí WR1 đã thiết lập khu vực 3R (Recycle – Reduce – Reuse) để thúc đẩy các thành viên hãy hành động từ những điều nhỏ nhất.
Tại không gian 3R (Recycle – Reduce – Reuse), mỗi ngăn mang một ý nghĩa và chức năng đặc biệt:

3R – Hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Ngăn Recycle

Đây là nơi để đặt các vật dụng có thể tái chế được như giấy, nhựa/nilon, pin cũ,… Việc tái chế này sẽ giúp bảo vệ môi trường và tận dụng lại tài nguyên có giá trị.

Ngăn Reduce

Để cải thiện và nâng cao sức khỏe của thành viên WR1, ngăn này được dùng để đặt các vật dụng thể thao như dây nhảy, tạ,… WR1-er có thể sử dụng chúng để tập luyện và duy trì sức khỏe tốt. Việc lấy và sử dụng các vật dụng thể thao này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cá nhân mà còn thúc đẩy tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Tủ 3R tại văn phòng WR1

Ngăn Reuse

Nhằm khuyến khích tinh thần chia sẻ và tránh lãng phí. Đây là nơi để các thành viên trong WR1 chia sẻ những vật dụng như sách, quần áo, bình/lọ thủy tinh, đồ dùng hữu ích khác không còn sử dụng. Bằng cách chia sẻ trên, chúng ta đã tái sử dụng tài nguyên hiện có một cách có ích và tạo ra một cộng đồng đồng lòng chống lại lãng phí.

Thành viên WR1 đang sử dụng tử 3R
Việc sử dụng tủ 3R không chỉ thúc đẩy việc tái chế, giảm thiểu lượng chất thải và bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra một môi trường gắn kết và có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững.

WR1-er hành động vì một môi trường xanh – sạch – bền vững

Hãy cùng WR1 lan tỏa tinh thần xanh – sạch – bền vững đến cộng đồng, và hành động vì một tương lai bền vững và thân thiện với môi trường!
Zalo Wr1