Tin Tức

GIẢM PHÍ RATE RESTORATION (RR) NĂM 2023

WR1 cập nhật phụ phí  RR đối với hàng LCL xuất khẩu từ Hồ Chí Minh đến một số tuyến sẽ được điều chỉnh từ ngày 01/01/2023 như sau:

STT

TUYẾN

OLD RR (usd/cbm)

NEW RR (usd/cbm)

1
CAMBODIA (PNH)
$10/cbm
$5/cbm
2
YANGON
$15/cbm
$10/cbm
3
TAIWAN (KEE/KHH/TXG)
$20/cbm
$15/cbm
4
MALAYSIA (PKL)
$25/cbm
$10/cbm
5
THAILAND (BKK/LCB)
$15/cbm
$10/cbm
6
INDONESIA (SUB/SRG)
$30/cbm
$25/cbm
7
INDONESIA (JKT)
$25/cbm
$20/cbm
8
SHEKOU / SHENZHEN / XIAMEN / NINGBO
$20/cbm
$15/cbm
9
SHANGHAI
$25/cbm
$15/cbm
10
HONGKONG
$20/cbm
$15/cbm
11
QINGDAO
$20/cbm
$15/cbm
12
SINGAPORE
$25/cbm
$15/cbm
13
KOREA (PUS/INC)
$30/cbm
$25/cbm
14
JAPAN (TYO / YOK / OSA / UKB / NGO)
$25/cbm
$35/cbm
15
MANILA
$20/cbm
$10/cbm
• Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023 cho đến khi có thông báo mới (tính từ ngày lên tàu).
• Điều kiện thanh toán: Dựa theo điệu kiện thanh toán cước.
• Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
• Phí RR các tuyến khác không thay đổi cho đến khi có thông báo mới .
Zalo Wr1