Tin Tức

KẾT QUẢ VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VIỆT NAM TRONG THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2023

Theo báo cáo tình hình Kinh tế – Xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê về lĩnh vực Đầu tư – Thương mại và Vận tải, nhìn chung đã có những tăng trưởng mạnh so với tháng trước và chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả về tình hình Đầu tư - Thương mại và Vận tải Việt Nam trong tháng 11 và trong 11 tháng năm 2023
Kết quả về tình hình Đầu tư – Thương mại và Vận tải Việt Nam trong tháng 11 và trong 11 tháng năm 2023

Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước tính đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, ước tính đạt 549,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo tháng
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo tháng
Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Việt Nam 11 tháng năm 2023 ước tính đạt 20,25 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất so với 11 tháng giai đoạn 2018 – 2023.
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 có 117 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 257,3 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước; có 24 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 137,7 triệu USD, gấp 1,8 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 395 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình thu hút vốn FDI của Việt Nam
Tình hình thu hút vốn FDI của Việt Nam

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tính đạt 552,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng 10 và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0%.
Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.
– Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,50 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 284,87 tỷ USD, chiếm 88,3%.
– Nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 278,18 tỷ USD, chiếm 93,8%.
Tăng trưởng xuất, nhập khẩu
Tăng trưởng xuất, nhập khẩu
– Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD.
– Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 1,28 tỷ USD. Nhìn chung 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD tăng 15,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,99 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 45,82 tỷ USD.

Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách tháng 11/2023 ước đạt 403,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 2,4% so với tháng trước và luân chuyển đạt 20,4 tỷ lượt khách/km, tăng 2,3%. Nhìn chung 11 tháng năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 4.203,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 222,5 tỷ lượt khách/km, tăng 23,9%.
Vận tải hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 189,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước và luân chuyển đạt 43,1 tỷ tấn/km, tăng 3,9%. Nhìn chung 11 tháng năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt 2.062,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 442,4 tỷ tấn/km, tăng 10,5%.
Nhìn chung nền kinh tế Việt Nam về lĩnh vực Đầu tư – Thương mại và Vận tải vào tháng 11 và trong 11 tháng 11 tháng qua đều có những chuyển biến tăng trưởng tích cực.
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam
Zalo Wr1