Tin Tức

QUY TRÌNH PHÂN LUỒNG HẢI QUAN

Phân luồng Hải quan là khâu quan trọng của quá trình lưu thông hàng hóa. Thực hiện tốt quy trình phân luồng hải quan sẽ giúp đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
Quy trình phân luồng hải quan
Quy trình phân luồng hải quan

Quy trình phân luồng Hải quan được thực hiện như sau:

  1. Tiếp nhận Tờ khai hải quan

Doanh nghiệp hoặc người xuất khẩu truyền tờ khai hải quan và tất cả tài liệu liên quan (invoice, packing list,..) đến cơ quan hải quan qua các phần mềm khai hải quan.
  1. Kiểm tra thông tin cơ bản

Cơ quan hải quan kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan nhằm xác nhận tính chính xác và đầy đủ của tài liệu. Những thông tin kiểm tra bao gồm mã hải quan, nơi nhập khẩu, ngày nhập và các thông tin quan trọng khác.
  1. Phân luồng hải quan

Dựa trên những thông tin như loại hàng hóa, nguồn gốc, mục đích nhập khẩu, đồng thời những thông tin này tuân thủ quy định, cơ quan hải quan thì sẽ được phân luồng hải quan. Có ba luồng hải quan chính:
Luồng Xanh (Green Lane): Với những thông tin và hàng hóa tuân thủ quy định và không có rủi ro hay vi phạm thì hàng hoá sẽ tự động được thông quan.
Luồng Vàng (Yellow Lane): Các trường hợp cần kiểm tra hoặc thẩm định bổ sung nhưng không phải là trường hợp nghiêm trọng. Doanh nghiệp phải cung cấp bộ chứng từ thực tế để hải quan kiểm tra tại địa điểm khai báo hải quan. Hải quan có thể yêu cầu thêm giấy tờ hoặc kiểm tra hàng hóa.
Luồng Đỏ (Red Lane): Trường hợp thông tin, hàng hóa bị nghi ngờ về tính chính xác hoặc tuân thủ. Hải quan sẽ yêu cầu kiểm hoá, hàng hoá sẽ được kiểm tra lần nữa tại địa điểm khai báo hải quan, nếu hợp lệ mới được thông quan.
  1. Kiểm tra hàng hóa và tài liệu

Trong trường hợp luồng Vàng và luồng Đỏ, hàng hóa và tài liệu cung cấp liên quan sẽ được kiểm tra chi tiết bao gồm việc kiểm tra giấy tờ, thông tin hàng hóa, và xác minh tính chính xác của thông tin.
  1. Kết quả phân luồng

Dựa trên kết quả những thông tin được kiểm tra và xem xét, cơ quan hải quan sẽ đưa ra quyết định phân luồng cuối cùng. Hàng hóa có thể được phê duyệt để nhập khẩu hoặc bị từ chối tùy thuộc vào trường hợp cụ thể.
Quá trình phân luồng này đảm bảo hàng hóa sẽ được kiểm tra và thẩm định một cách chặt chẽ, loại trừ các trường hợp nhập khẩu hàng hóa không hợp pháp hoặc không tuân thủ quy định.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Zalo Wr1