Tin Tức

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH LOGISTICS CẤP TỈNH (LCI) CỦA VIỆT NAM – NĂM 2022

Dự án LCI đã chính thức được khởi động vào ngày 11/08/2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các đơn vị nghiên cứu VCCI, Dream Incubator (DI) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) thực hiện.
Trải qua hơn 1 năm khảo sát và nghiên cứu, WR1 rất vinh dự khi đóng vai trò cố vấn và vận động những doanh nghiệp LSP tham gia cuộc khảo sát, nhằm mang đến kết quả thu thập chân thực và sát với thực tiễn nhất.
Chỉ số năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh (LCI) của Việt Nam - Năm 2022
Chỉ số năng lực cạnh tranh Logistics cấp tỉnh (LCI) của Việt Nam – Năm 2022
Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam
Zalo Wr1